Kupiškėnų mintys

2014 m. spalio 24 d., penktadienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Informacija

Skelbimai  (6)

Atsiliepimai  (48895)

Redakcija

Įkainiai

 

 

LESTO DARBUOTOJAI NEVYKSTA Į KLIENTŲ NAMUS GRĄŽINTI PERMOKŲ  (0)

2014−10−23

Elektros skirstymo bendrovės LESTO darbuotojai niekada nevyksta į klientų namus grąžinti permokų už elektros energiją. Bendrovė pažymi, jog apskaitos prietaisus tikrinantys bendrovės specialistai gyventojų neprašo pinigų, netikrina gyventojų namų vidaus elektros tinklų ir jų neremontuoja.


NUO KALBŲ GAL PEREIS PRIE DARBŲ?  (3)

2014−10−23

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus salėje šį pirmadienį buvo susirinkę ūkininkai pieno gamintojai. Dingstis – susitikimas su Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininku Jonu Vilioniu.


KAIP ĮMINTI SKAITYMO LAIMĖS MĮSLĘ  (0)

2014−10−23

Kupiškio viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Nuo vaikystės pasakų – į gyvenimą su knyga“, spalio 20 d. surengė seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ypatumai“, kuris buvo skirtas viešosios bibliotekos filialų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas daktaras Kęstutis Urba, etnomuzikologė Loreta Sungailienė ir psichologė Viktorija Grigorjeva.

 

SODINUKAI IŠ MEDELYNŲ GERIAU NEI SAVAIMINUKAI  (0)

2014−10−21

Vos ne kiekvieno lietuvio gyvenimas susijęs su mišku. Miške poilsiaujame, grybaujame, uogaujame, todėl reikia jį ir prižiūrėti. Miškų urėdijos ar privatūs savininkai turi valyti miškus, kirsti jau subrendusius ir būtinai atkurti iškirstus miško plotus.


RUDENĮ – OBELYS, PAVASARĮ – VYŠNIOS  (5)

2014−10−14

Rugsėjo pabaiga ir spalio mėnuo – vaismedžių sodinimo metas. Dar yra laiko pagalvoti, kokių vaismedžių trūksta sode arba kuriuos reikia pakeisti. Augalo persodinimas sutrikdo normalų jo augimą, nes vaismedis patenka į kitas sąlygas. Sodininko rūpestis – padėti augalams kuo lengviau ištverti sunkią persodinimo operaciją.


TVARTE APSIGYVENO GANDRAS  (9)

2014−10−07

Nors aplinkosaugininkai jau ne kartą prašė neliesti į šiltuosius kraštus neišskridusių gandrų, kai kurie gyventojai vis dar pasigaili gamtos parklupdytų ir užsikrauna sau vargą. Kaip reikės išmaitinti tokį paukštį per žiemą, galvą suka ir Paketurių gyventoja Diana Mikelėnaitė. Tuo tarpu gandras kuo ramiausiai rado vietą šiltame tvarte kartu su vištomis ir antimis.

 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA – EKSPERTŲ MOKYMAI IR PAGALBOS GRUPĖS SENIŪNIJOSE  (0)

2014−10−23

Šalyje tebelieka opi savižudybių problema. Ją spręsti vis pristingama lėšų. Ne išimtis ir Kupiškio rajonas. Pernai rajone inicijuotam savižudybių prevencijos projektui nepavyko gauti finansavimo iš Norvegijos fondų. Tačiau jo įgyvendinimas savanorystės pagrindais tęsiasi. Kas nuveikta šia linkme, kokie darbai ir kada suplanuoti, papasakojo darbo grupės savižudybių prevencijos projekto įgyvendinimo rajone vadovė psichologė Valija Šap.


BALTOSIOS LAZDELĖS DIENOS IŠVAKARĖSE – APIE DARBUS IR LAISVALAIKĮ  (0)

2014−10−16

Praėjusį antradienį, spalio 14 d., Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Kupiškio rajono filialo ataskaitinis susirinkimas. Aptarti per metus nuveikti darbai, pasidalyta ateities planais, atsakingų institucijų atstovai, dalyvavę susirinkime, pasveikino LASS narius kupiškėnus Pasaulinės baltosios lazdelės dienos proga, atsakė į šios organizacijos narių klausimus.


BĖGO MAŽI IR DIDELI  (0)

2014−10−09

Nuo rugsėjo 29 iki spalio 5 dienos visose Europos šalyse vyko Europos judėjimo savaitės „Mažoji mylia“ renginiai. Kiekvienais metais Europoje šios savaitės metu siekiama skatinti žmonių fizinį aktyvumą, propaguoti įvairias sporto šakas. Į šią veiklą įsijungęs Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija kvietė visas ikimokyklines ir mokymo įstaigas, darželinukus ir moksleivius, jų tėvelius ir pedagogus dalyvauti Europos judėjimo savaitės renginiuose. Šią iniciatyvą palaikė ir kupiškėnai.

 

JAUNŲJŲ TALENTŲ DOVANA ADOMUI PETRAUSKUI  (3)

2014−10−16

Ypač šiltą ir saulėtą spalio 10 dienos popietę Antašavos krašto žmonės rinkosi į Uoginių kaimo muziejų. Čia vyko šventė Adomo Petrausko – muziejaus įkūrėjo – šimtmečiui paminėti.


IŠ LĖVENS IŠPLAUKUSIOS KUPIŠKIO MARIOS  (7)

2014−10−11

1984 metų spalio 13 dieną iškilmingai buvo atidaryta Lėvens užtvanka. Tą pačią dieną Kupiškyje vyko triukšminga derliaus šventė, į kurią suvažiavo šimtai kolūkiečių.


AŠTUONERIŲ METŲ TRIŪSAS – SUGULĖ Į MONOGRAFIJĄ  (0)

2014−10−11

Praėjusį šeštadienį, spalio 4 d., Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyko dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ sutiktuvės. Čia dalyvavo didelis būrys autorės bičiulių – dvasininkų, Lietuvos ukrainiečių, kolegų iš Šiaulių universiteto, skapiškėnų, katalikiškų ir kitų organizacijų atstovų. Šio renginio neaplenkė ir rajono valdžia.
Kupiškio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šviesaus atminimo V. Zinko, už monografijos autorę ir Ukrainą.

 

IŠĖJĘS BRANDUMOS VASARĄ  (5)

2014−10−16

Jau šiek tiek daugiau nei metai, kai kupiškėnų literatų klubo „Lėvens balsai“ susirinkimuose, bendrose klubo narių išvykose nebematyti žurnalisto, poeto Rimanto Urbono. Bendraminčiai pasigenda jo svarių įžvalgų, paprasčiausio buvimo kartu. Praėjusių metų rugpjūčio 31 d. netikėtai nutrūko šio žmogaus gyvybės siūlas. Liko daug neįgyvendintų svajonių, neišsakytų žodžių. Rimantas dabar gali prabilti tik buvusių jam pačių artimiausių žmonių lūpomis.


RUDUO  (1)

2014−10−16

Po kruopelytę, po mažulytį taškelį
ruduo auksina kaimo klevus.
Dailiai užbraukęs lapo kraštelį,
vėjo lūpomis pūsteli: „Skrisk, per metus!“


INTELIGENTIŠKOJO PRANCIŠKAUS KŪRYBA  (0)

2014−10−02

Pranciškus Balčiūnas (1910–2003) – pažangus ūkininkas, pavasarininkas, politinis kalinys, tremtinys, bitininkas, statybininkas, „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ artistas... Ir – didelę gyvenimo mokyklą išėjęs žmogus, parašęs ilgo ir prasmingo gyvenimo prisiminimus, sukūręs legendą „Kupiškio piliakalnis“.

 

„ACHEMOS“ VIDINIŲ KARŲ AIDAS  (0)

2014−10−21

Realiais rezultatais, regis, kol kas nepasibaigusios derybos dėl dujų kainos nuolaidos su Rusijos koncernu „Gazprom“ vienai didžiausių Lietuvos įmonių – „Achemai“ – nepridarys tiek žalos, kiek keletą mėnesių trunkantis bendrovės akcininkų karas. Sunku ramiai stebėti, kaip viešoje erdvėje bei teismuose santykius besiaiškinantys bendrasavininkiai žudo ne tik vieni kitus, bet ir įmonės vertę.


APIE MEILĘ TĖVYNEI  (0)

2014−10−18

„Aš tikrai myliu Lietuvą, ar tikrai mylit ją jūs?“ – skamba populiarios Marijono Mikutavičiaus dainos žodžiai. Vieši asmenys meilę Lietuvai pabrėžia kiekvienos valstybinės šventės metu. Dar daugiau meilės Tėvynei, savo kraštui atsiranda prieš rinkimus – ko gero, jos netrūks ir per šį laikotarpį, iki pavasario savivaldos rinkimų.


PVM LENGVATOS ŠILUMA IR ŠALTUKAS  (0)

2014−10−16

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina. Dabar – viskas atvirkščiai. Socialdemokratai užsimojo naikinti šildymo lengvatą, kurios net dešinieji neišdrįso paliesti. Liberalai priešinasi ir teigia, kad tai – mokesčių naštos didinimas. Kaipgi čia yra, ar partijos spalvas pakeitė, ar buvimas pozicijoje įpareigoja daryti nepopuliarius, bet būtinus sprendimus? Ar visa kalba tik apie biudžeto milijonus sukasi, ir jokios gilios minties naikinant lengvatą nėra ko ir ieškoti?

 

FOTOGRAFAVIMAS – KAIP KOKS VIRUSAS  (1)

2014−10−18

Šiuo metu „Kupiškėnų minčių“ redakcijoje nebėra fotokorespondento arba fotografo etato. Visi žurnalistai ir ne tik šiais laikais sugeba fotografuoti. Tai itin per pastaruosius dešimtmečius patobulėjusios fotografavimo technikos rezultatas.
Edmundas Maželis buvo paskutinis „Kupiškėnų minčių“ fotokorespondentas, turintis fotografo specialybę. Redakcijoje jis dirbo nuo 1996 iki 2005 metų. Su Edmundu pasišnekėjome apie išsipildžiusią jo paauglystės svajonę, apie bėgantį laiką ir gyvenimo permainas, apie kūrybos ir realybės santykį.


ŽURNALISTAS IŠ PAŠAUKIMO  (1)

2014−10−04

Žemaitis Antanas Salys, jei ne redaktorystė, tikriausiai niekada nebūtų atklydęs dirbti į Kupiškį. 1981 metų gegužę jis buvo paskirtas tuometinio mūsų rajono laikraščio „Komunizmo keliu“ redaktoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1986 metų rugpjūčio. Per daugiau nei penkerius darbo metus A. Salys paliko nemenką pėdsaką tobulindamas laikraščio turinį, keldamas žurnalistų profesionalumą. Jam ypač rūpėjo puoselėti lietuvių kalbą.


LAIKRAŠČIO PLATINIMO ISTORIJA DARBUOTOJŲ AKIMIS  (0)

2014−09−20

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, formuojantis rinkos ekonomikai, atsirado naujovių ir platinant spaudą. Didieji šalies dienraščiai pradėjo kurti savo laikraščio platinimo tarnybas, kaip pašto paslaugos alternatyvą. Tokiu būdu buvo siekiama mažinti leidinių platinimo kaštus, kuo greičiau pristatyti savo leidinius prenumeratoriams, atpiginti prenumeratos kainą, pritraukti daugiau naujų skaitytojų ir atlaikyti konkurenciją.
Tokia alternatyva, gyvuojanti iki šiol, atsirado ir rajono laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redakcijoje.

 

Savaitės klausimas

Ar pritariate, kad būtų panaikinta PVM lengvata centriniam šildymui?

 
 
 

 

Vardadieniai

Audra, Daubara, Daubaras, Daubarė, Dauga, Daugailas, Daugė, Gilbertas, Rapolas, Švitrigailė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  „Pasikalbosykim“  |  Nuomonės  |  Laiko raštas
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Kupiškėnų kertala  |  Horizontai

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt